Mijn korte praatje voorafgaande aan de start van de nieuwe ronde met de aanmoediging om een spectaculaire partij te spelen was in ronde 5 niet aan dovemansoren gericht! Maarliefst drie inzendingen voor de spektakelprijs deze ronde met weer prachtige aanvallen en combinaties. Pawel Lubelski, Theo Huijzer en Arjen Zuurmond stuurden hun overwinningen in voor de spektakelprijs.

In ronde 5 stonden 29 partijen op het programma en even na achten werden alle klokken in werking gesteld.

Inzendingen Spektakelprijs

Pawel Lubelski – Gaya Hogenelst

Pawel schreef: Wanneer ik deze moderne opening speel krijg ik soms de kritiek te horen over hoe hij objectief gesproken tot remise leidt. In principe leiden alle openingen tot remise als je tegenstander het perfect speelt. Je wint alleen als je tegenstander fouten maakt. Wanneer dat gebeurt in deze opening (7. .. Dc7?, 8. .. b6?! en 9. … Lb7?? lijkt mij) is het voordeel bijzonder makkelijk te bewijzen en wordt duidelijk hoe solide de positie is. Zoals te zien in dit spel, na deze fouten was er geen counterplay meer.

Theo Huijzer - Ruud Neumeijer

Theo mailde: Hierbij mijn inzending van de partij tegen Ruud Neumeijer voor de spektakelprijs. Na een passieve openingsopzet kreeg Ruud het steeds benauwder en werd de lucht langzaam maar zeker uit zijn stelling geperst.

Na de foutieve koddige koningszet Kb7 van Ruud (drijvende kracht achter de jeugdvereniging met dezelfde naam) streed hij voor een verloren zaak. Wel moest ik nog goed opletten om niet pardoes op de onderste rij te worden mat gezet. Ik schrok nog even van zijn zet c5, die ik gelukkig en passant kon beantwoorden. Met mijn laatste beslissende zet en dreiging Df8 met dameruil miste ik helaas de spektakelzet Lb7+ van oom Fritz. Voor de winst maakte het echter niet veel meer uit.

Arjen Zuurmond - Pim Kleinjan

Arjen blikte terug: Het is niet echt een partij waar ik trots op ben. Ik heb geluk gehad. De partij eindigde met een dubbele blunder van Pim. Ik houd er eigenlijk niet van om de blunders van mijn tegenstander te delen, maar het was wel een spectaculaire partij. Dus als ik hem dan toch instuur, kunnen we gelijk meedoen om de spektakel prijs.

Een kleine noot vooraf: De avond begon eigenlijk rond 17.00 uur op Utrecht CS. Welke kant je ook op wilde, geen enkele trein reed. Grote overlast en zelfs de arme omroepster wist het niet meer. Volstrekte chaos. Ik had me al verzoend met het moeten afbellen maar uiteindelijk wist ik precies om 20.00 uur gestrest binnen te lopen. Geen ideale voorbereiding en de opening was daar ook naar. Kleine onnauwkeurigheidjes en zwart greep het initiatief. Langzaam keerde de rust terug, maar toen was het kwaad al geschied en kon ik alleen nog maar verdedigen. Goed verdedigen is echter ook een kunst, heb ik andersom ook wel eens ondervonden. En een klein kansje kan genoeg zijn.

Ook een spectaculaire partij gespeeld? Stuur je partij (in pgn) dan in naar webmaster@sv-erasmus.nl. Kijk hier voor meer informatie over meedoen aan de spektakelprijs of kijk hier voor alle inzendingen tot op heden. De deskundige jury bestaande uit Arno van Houten, Jaap van Meerkerk en Frank van Zutphen zal voor de laatste ronde van het Watertorentoernooi de winnaar van de spektakelprijs bepalen.

Inzendingen deelnemers

En ook deze week weer veel inzendingen van de deelnemers. Leuk dat iedereen hier altijd aan mee wil werken! Met deze week dank aan Arjen, Cor, Jaap, Jan, Joop, Marvin, Pawel, Ruud en Theo.

Gert Timmerman - Frank van Zutphen

Ondergetekende mocht het aan het eerste bord opnemen tegen de topfavoriet Gert Timmerman. Na wat gemanoeuvreer na de opening dacht Gert een pion te winnen, maar hij miste een krachtige verdediging van mijn kant waardoor ik voordeel kon krijgen. Het vervolg was allemaal nog niet eenvoudig, maar ik wist alle door Gert opgeworpen klippen goed te omzeilen en zo de overwinning binnen te halen. Hieronder is de partij (met commentaar) na te spelen.

Cor de Wit - Joop van ‘t Hoenderdaal

Cor vertelde: Hierbij een korte beschrijving van mijn partij met zwart tegen Joop van ‘t Hoenderdaal. Met zwart speelde ik een Boedapestergambiet. Hij speelde rustig tegen. Gaf de pion snel terug en hield de stelling vast. Dat deed hij heel goed met allerlei gezonde zetten. Uiteindelijk kwam hij in een beter staand eindspel terecht dat ik remise hield.

Joop mailde over dezelfde partij: In ronde 5 moest ik tegen Cor de Wit. Een sterke speler (rating 1980) en ik hoopte op een remise. Hij speelde met zwart het Boedapester gambiet wat niet vaak voorkomt. Voor wit is het verstandig om de pluspion niet ten koste van alles te willen verdedigen, dus snel teruggeven en zoveel mogelijk ontwikkelen. Aldus geschiedde.

Daan Gijsbertse - Marvin Dekker

Marvin mailde: Daan verraste me in de opening door sterk en creatief spel. Ik snoepte een pion op b2 maar die bleek enorm vergiftigd te zijn. Ik moest daarna met mijn dame gaan schuilen op a7. Volgens de computerevaluatie speelde ik nu praktisch zonder dame en we waren pas 11 zetten onderweg. Een gigantische kans voor Daan om het voordeel significant te maken was daar, alhoewel het moeilijk was om een ideaal plan te kiezen aangezien er zoveel goede opties waren. Hij speelde op het oog sterke zetten, maar heeft duidelijk een kans gemist nadat ik toch relatief makkelijk kon rokeren leken de grootste gevaren geweken.

De gewonnen pion teruggeven en dameruil aanbieden bleek genoeg om de balans te herstellen. Mijn loper leek sterker te kunnen worden dan zijn paard in het middenspel/eindspel, alhoewel er verder niks aan de hand was bleek de zet c4 verliezend voor Daan. Wits pionnen stonden op dezelfde kleur als mijn loper en uiteindelijk was verlies van deze pionnen niet meer te vermijden. In plaats daarvan had wit actief kunnen verdedigen door Tb6 en verdubbeling van torens of met f3 mijn loper minder vrijheid geven en alsmede Pe4 voorbereiden met gelijke kansen.

Ruud Bosch - Arno van Houten

Ruud schreef: Soms is mat de beste zet. Na een soort Italiaanse opening bleek zwart toch iets beter te staan. Een loperoffer op h2 had de zwarte aanval zeker kunnen versnellen. Dit zagen we bij de analyse ná de partij. Maar in plaats daarvan werd de dame naar h4 gebracht en kon wit nog net de diagonaal naar h2 dichtmaken en de aanval stoppen.

Na het afruilen van wat overbodige stukken en pionnen in het middenspel bleef een eindspel over van allebei een dame, toren en loper en nog vier pionnen. Mijn remiseaanbod op zet 32 werd afgeslagen en zwart probeerde te forceren. Tijdnood begon echter ook een probleem te vormen.

Een witte pion werd doorgeschoven richting de zwarte koning en het slaan van deze pion (foutje) bleek het begin van het einde. De loper ging tragisch verloren en na het missen van mijn kant van een mat in 1 leidde dit loper-verlies alsnog (10 zetten later) tot een beslissende dame-afruil en het einde van de partij.

Jan Hoek van Dijke - Jaap van Meerkerk

Jan mailde: Het was alles behalve een rustige partij. We hadden tegengesteld gerokeerd, Jaap kort en ik lang. Althans, eigenlijk had ik helemaal niet gerokeerd maar was ik met mijn koning omgelopen naar de damevleugel, wat op hetzelfde neerkomt. En dat betekent van beiden een aanval op elkaars koning aan twee kanten van het bord, en wie daar het eerste het best in slaagt wint de partij.

Weliswaar kwam ik hierbij op een gegeven moment een stuk voor, maar de aanval van Jaap was dwingender dan mijn aanval op hem. Ik had dan wel weer de dreiging om binnen twee zetten een fatale mataanval te kunnen starten, maar daarvoor had ik dan wel de kans moeten krijgen. Deze kreeg ik echter niet, omdat ik steeds mijn eigen koningsvleugel moest keepen en daarbij niet verder aan aanvallen toekwam.

In deze fase had Jaap de mogelijkheid zijn stuk weer terug te winnen, maar hij koos ervoor zijn aanval door te zetten. Echter, zonder dat dit eigenlijk beslissend resultaat opleverde. Toen kwam er nog een fase waarin Jaap de remise had kunnen afdwingen door eenzelfde stelling voor de derde keer op het bord te krijgen.

Achteraf gezien had hij dit moeten doen, mede vanwege het feit dat hij nog maar weinig tijd op de klok had. Hij besloot echter anders voort te zetten en zijn aanval nog een keer op te frissen. Doordat ik echter geforceerd de dames kon ruilen, op straffe van mat als Jaap hier niet in mee ging, waren de angels uit onze beide aanvallen, maar had ik nog wel mijn materiaalvoordeel. Dit was uiteindelijk voldoende voor de winst, in wat zeker niet als een saaie pot kan worden gekenmerkt.

Jaap vulde aan: Jan had al een verslag van deze partij ingeleverd en was me dus voor. Ik moest de afgelopen week eerst nog even door mezelf opgekalefaterd worden na mijn avonturen uit ronde 5. Ik heb ook na deze partij weer vaak mezelf voor moeten liegen dat ik schaak voor mijn plezier. Dit is niet meer dan een aanvulling op het verslag van Jan, dat uiteraard vanuit zijn persoonlijke beleving is neergezet. Nu vanuit mijn perspectief en dat van ‘het beest’.

Zwart had de openingsslag in zijn voordeel beslist, had het initiatief gegrepen en was bezig materiaal in de aanval te steken. Zwart stond na deze combi op -4 en wie een beetje goed kan schaken wint dan. 17. Db1 Deze winststelling kostte me, reeds wegdromend op een kans op de spektakelprijs aardig wat tijd. Ik kon mijn neiging mooi te willen winnen weer eens niet weerstaan. Ik zag de laffe zet Txd3 waarmee zwart zijn stuk, zoals Jan al schreef, terug kon winnen en daarna met wat pionnen meer zeer kansrijk stond. Zo’n afwikkeling doet mij in alle ledematen zeer. Ik hou te veel van mijn mooi opgestelde zwarte stukken en lekker verder met de aanval.

17. .. Lxf2+ Er waren nog betere zetten, maar dit was ook een kansrijke variant. 18. Ke2 Da5 19. Lh6 De5+ 20. Pe4 d5 Het zwarte voordeel was inmiddels -5. 21. Lxf8 dxe4 22. Kxf2 Nu stond zwart met een toren minder toch gewonnen, maar de tijd ging een rolletje spelen en ik vond niet de winnende zettenreeks. Diverse zetten zouden winnen. Zwart had -11 en dat heet straal gewonnen toch? Zowel Dd4+ als Txd3 waren beslissend.

22. .. Df4+ Lang niet de beste zet maar zwart had nog wel een voordeel van -2. 23. Kg1 De3+ 24. Kf1.

24. .. Df4+ Hier zou 24. .. Tc5! winnen waarna wit mat slechts kon verhinderen door zijn dame op b5 aan te bieden. 25. Db5 Tf5+ 26. Dxf5 Dxd3+ 27. Kg1 Lxf5 en zwart zou winnen. 24. .. Txd3 overwoog ik ook en zou ook winnend voordeel voor zwart vasthouden! (-9) 25. Lh6 Td1+!!

Door de computer aangegeven. Tja, die had ik niet gezien. En zeg nou zelf, in alle rust kun je die zet zelf toch ook wel vinden? Maar met de adrenaline klotsend tegen de enkels komt er toch iets van een waas voor je ogen.

26. Dxd1 Lc4+ 27. De2 Dxe2+ 28. Kg1 e3 en zwart kwam in aanmerking voor de spektakelprijs.

25. Kg1 De3+ 26. Kf1 Ook hier zouden de zetten Tc5 en Kxf8 winnen, maar ik koos op het verkeerde moment voor 26. .. exd3 waarmee ik de zetherhaling uit de weg ging; het spel stond overigens gelijk, zegt mijn programma.

27. Lh6 De2+? 28. Kg1 Tc2 29. Df1 Lf5 30. Dxe2 Txe2 31. Kh2 en hier kwam ik allengs minder te staan met te weinig tijd op de klok en moest mijn best doen niet tot zelfkastijding over te gaan.

Gelukkig vroeg niemand me of ik lekker had geschaakt. Dus riep ik in het nachtelijk duister slenterend naar de auto tegen Martin Rensen: ‘Mooi gespeeld, verloren!” Of zoiets. “Heel herkenbaar” hoorde ik terug. 😊 Dat gaf genoeg troost om mijn huis te vinden.

Maandag 27 juni staat ronde 6 op het programma. Kijk hier voor alle uitslagen en de stand van het Watertorentoernooi.

Frank van Zutphen