Op 20 juni jongstleden zijn er stappenexamens afgenomen op stap 1 niveau. De kinderen Melle, Pieter, Jan en Son uit de groep van schaaktrainer Jonathan van Es waren zover dat zij dit examen met goed gevolg konden afleggen.

Daarnaast hebben Lisanne en Hugo, broer en zus, in overleg met hun vader ook het stappenexamen gedaan. Zij verhuizen naar de omgeving van Alblasserdam en gaan daar waarschijnlijk naar een nieuwe schaakclub op zoek. Het was geenzins zeker dat de laatste twee dit examen goed konden afleggen maar het resultaat kan worden meegenomen naar de nieuwe schaakclub en daar kan zo nodig aanvullende gerichte lessen worden gegeven. Lisanne is geslaagd met een goed cijfer en de jonge Hugo heeft nog wat extra lessen en ervaring nodig. Zij kunnen beiden met het behaalde resultaat verder.

De vier kinderen uit de groep van Jonathan zijn allen met goede cijfers geslaagd. Gefeliciteerd jongens! En natuurlijk ook Jonathan! Volgend jaar verder met stap 1+ en stap 2. De behaalde diploma’s zijn op maandag 27 juni tijdens het snelschaaktoernooi door Jonathan uitgedeeld

Op 27 juni heeft Oscar het stap 4 examen afgelegd. Diezelfde avond was er ook het snelschaaktoernooi dat door zijn schaaktrainer Wim Posthumus werd georganiseerd. Oscar had zeker net zo veel zin in het het snelschaaktoernooi als in het examen. Hij was dan ook binnen 15 minuten klaar met zijn toets waar normaal een uur voor staat en schoof snel aan bij het snelschaaktoernooi.

Oscar is met een hoog cijfer geslaagd. Gefeliciteerd Oscar! Je kan dit behaalde niveau nu ook opgeven bij toernooien waar hier vaker om gevraagd wordt zodat je gelijkwaardige tegenstanders krijgt en zodoende nog meer vooruit kan gaan. Natuurlijk ook Wim Posthumus bedankt voor de aan Oscar gegeven lessen/trainingen en het goede contact met Oscar en zijn ouders wat onder meer resulteerde in het afnemen van dit examen.

Peter Ruimschoot

Jeugdleider