Competitiereglement 2022-2023 online

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 29 augustus is onder meer het reglement voor de interne competitie besproken en goedgekeurd. Het reglement voor de interne competitie 2022-2023 is nu hier te downloaden. In het reglement is uitgegaan van 2 finalegroepen.

Tijdens de ALV is de vraag gesteld of het niet mogelijk zou zijn om met 3 finalegroepen te gaan werken. Toegezegd is dat er 3 finalegroepen komen als de opkomst in de interne competitie dat toelaat. Ruim voor de start van de finalegroepen wordt dat dan op de website bekend gemaakt. Het competitiereglement wordt dan ook daaraan aangepast.

Hieronder nog kort de regels met betrekking tot het aanmelden.

Voor die eerste ronde is aanmelden vooraf verplicht (competitieleider@sv-erasmus.nl). Voor zover je dat al niet hebt gedaan, uiteraard. Arno van Houten gaat er vervolgens vanuit dat je er de volgende avonden ook bent, tenzij je hem voor een avond anders hebt laten weten.

Mocht je onverhoopt niet of minder regelmatig kunnen komen, dan gaat Arno ervan uit dat je er niet bent tenzij je voor de desbetreffende avond een aanmelding hebt gestuurd.

Aan- of afmelden op de dag zelf is mogelijk maar dan echt uiterlijk tot 19.30 uur.