Ronde 3 begon met een minuut stilte vanwege het eerdere overlijden van John Helstone, die al sinds 1986 lid was van onze vereniging!

Even na achten werden de klokken ingedrukt en aan mijn aansporing om vooral spectaculaire partijen te spelen werd gehoor gegeven!

Spektakelprijs

Het is misschien wel één van de leukste extraatjes van het Watertorentoernooi en de meest eervolle prijs om te winnen! De spektakelprijs voor de meest spectaculaire partij gespeeld tijdens het Watertorentoernooi! Iedereen kan hem winnen en naast de eeuwige roem ontvangt de winnaar ook nog € 50! Wil je ook meedoen? Stuur dan je partij (in pgn-formaat) naar webmaster@sv-erasmus.nl. Na ronde 6 bepaalt de jury bestaande uit Arno van Houten, Jaap van Meerkerk en ondergetekende de winnaar van de spektakelprijs van deze editie. Kijk hier voor alle relevante informatie over de spektakelprijs.

Bijdragen van de deelnemers

Wat is schaken toch een leuke sport! Ook in de derde ronde werden er weer veel prachtige partijen gespeeld. Geniet mee met de bijdragen van de deelnemers met deze week ook veel inzendingen voor de spektakelprijs!

Met veel dank aan Yari Baars, Marvin Dekker, Emilian de Kievit, Hans Koedam, Jan de Korte, Martin Rensen, Armantos Tzanis, Jonas Verdonschot en Shau-Ming Yuen voor hun prachtige bijdragen!

Martin Rensen – Homayoun Mohtaat

Martin deed verslag. In de derde ronde van het Watertorentoernooi mocht ik tegen Homayoun Mohtaat. Geen onbekende, want een aantal weken eerder had ik redelijk kansloos van hem verloren. Met zwart weliswaar en dit keer had ik de witte stukken. Het werd een mooi gevecht, waarbij de evaluatiebalk flink heen en weer schommelde. In een scherpe Ben-Oni kon ik probleemloos e4-e5 spelen, offerde ergens onnodig een kwaliteit, zag de stelling uit mijn handen glippen en net op het moment dat ik remise wel een mooie uitslag vond, viel het alsnog mijn kant op.

Hieronder de partij met analyse.

Marvin Dekker - Arjen Zuurmond

Iedere levende ziel die deze partijanalyse bekijkt begrijpt direct dat hij eigenlijk niet kan schaken 😉 Marvin deed verslag: Ondanks dat de partij maar 14 zetten duurde voelde het als een ritje in de achtbaan. Het was een tactische partij met kansen voor beiden. Het rekenwonder Stockfish zelf had problemen om de stelling te beoordelen aangezien je in sommige varianten meer dan 14 zetten diep moet rekenen om een conclusie te kunnen trekken. Op zet 12 had Arjen wel een (menselijke) kans gemist op meer met de zet Le3. Hierna doofde de zwarte aanval als een kaarslicht en werd mijn materiële voordeel uiteindelijk toch doorslaggevend.

Henk Ochtman - Yari Baars

Yari zorgde voor een daverende verrassing met een overwinning op Henk Ochtman. Hij schreef: Afgelopen maandag speelde ik tegen Henk Ochtman. In de C-competitie hadden we elkaar steeds net ontlopen, maar nu was het moment alsnog daar. Gezien Henks prestaties in de competitie had ik er weinig vertrouwen in met de zwarte stukken.

De partij begon met 1. f4 c6 2. Pf3 d5 3. e3 Pf6 4. Le2 Dc7 5. 0-0 g6 6. b3 Lg7 7. Lb2 0-0. Een soort omgekeerd Nederlands, iets waar ik nog nooit tegen gespeeld heb. Na 8. Le5 Db6 9. a4 a5 10. De1 werd het duidelijk dat Henk een aanval wilde starten in de typisch Nederlandse stijl. Er volgde 10. .. Pa6 11. Dh4 Pb4 12. Pa3 Ld7. Terwijl Henk een aanval op de koning voorbereidde, probeerde ik mijn toren te betrekken bij de verdediging om zo mijn paard wat bewegingsvrijheid te geven.

Ik hoefde niet lang te wachten en al op de volgende zet speelde Henk 13. g4. De computer ziet het als een fout, maar helaas had ik deze bluf niet doorzien. Na het slaan op g4 met mijn  paard, was ik bang voor een infiltratie van de dame op e7. Achteraf had ik deze lijn zeker moet volgen. In plaats daarvan speelde ik 13. .. Tae8 om e7 te beschermen.

Na de zetten 14. f5 gxf5 15. g5 Pg4 stond ik duidelijk slechter met een opgesloten paard op g4. Toch wist ik de positie aardig te redden na 16. Lxg7 Kxg7 17. h3 Pxe3 18. dxe3 Dxe3+ 19. Tf2 e5. In plaats van het paard op e3 terug te slaan, had Henk het paard beter kunnen pennen door Df2 te spelen. Dit had hem een hele mooie positie opgeleverd, met waarschijnlijk een snelle overwinning als gevolg.

In plaats daarvan kwamen we in een interessante positie terecht. Een paard voor drie pionnen met een sterke vertegenwoordiging in het centrum. De volgende twist volgde na 20. Te1 Dc3 21. Pb1 Dxc2 22. Pxe5 Txe5. Henk hoopte hier mijn toren te pennen maar na 23. Dd4 De4 24. Db6 Pd3 stond zwart duidelijk beter zonder duidelijk plannen voor de witte stukken. De partij eindigde met 25. Lxd3 Dxe1+ 26. Lf1 Dxb1 27. Dd4 De4 28. Db2 Te8 en zwart won. Een enerverende partij met winnende posities voor beide kanten. Hieronder is de partij ook na te spelen.

Jan de Korte - Marc den Uijl

Jan de Korte schreef: Na 31. .. h4 bood zwart voor de tweede keer remise aan. Hoewel ik met wit een pion voorstond zag ik geen objectieve reden om het aanbod niet te accepteren. Ondanks onnodig pionverlies (28. axb5) had mijn jonge tegenstander zijn zaakjes in de diagramstelling goed voor elkaar. Hij speelde in de praktijk veel sterker dan zijn officiële rating (1148). Met de actieve behandeling van de opening (Spaans-Ruy Lopez met Lc5) en middenspel liet hij zien over kennis, talent en inzicht te beschikken.

Hoewel ik hem zeker niet onderschatte en ook geconcentreerd speelde maakte ik met de afweging om geen 11. h3 te spelen (om kwetsbaarheid van g3 te voorkomen: zwarte loper op de diagonaal a7-g1, de witte korte rokade) een taxatiefout. En kreeg ik met 11. Lg5 (i.p.v. h3) na zwarts antwoord Lg4 met een vervelende penning (op Pf3) te maken, waarbij pionverlies slechts kon worden voorkomen door meervoudige stukkenruil en het accepteren van een ‘zwarte- velden-complex’.

Waarom dan geen remise accepteren? Omdat bij een dergelijk groot ratingverschil remise gelijk staat aan het verlies c.q. winst van tientallen ratingpunten. En winst staat voor wit staat gelijk aan remise (ratingwinst/-verlies = 0). Achteraf bleek dat het ratingverlies gemaximeerd is tot 25 punten (bij een k-factor van 25). Wanneer ik dat geweten had, dan had ik het laatste remiseaanbod van mijn tegenstander wel geaccepteerd.

Dus besloot ik door te spelen en mijn plus pion (tijdelijk) terug te geven om er ‘doorheen’ te komen. In de diagram hiernaast maakte zwart eindelijk een fout 35. Dd7 en kreeg ik met een vergiftigd 36. b6 mijn enige winstkans, keek er tekort naar en liet deze voorbij gaan (36. b6 Te8 37. b7 Tb8 38. Ta8 Tff8 39. f4 gxf4 40. Txf4 Tfd8 41. Txb8 Txb8 42. e5 Lxe5 43. Da7 Dd8). Daarna werd het ‘zwarte-velden-complex’ wit in de laatste minuten van de uit-vluggerfase fataal. Een dag later moet ik terugdenken aan 45 jaar geleden toen ik in Zeeland als talentvolle jeugdspeler de senioren schrik aanjoeg.

Murdoch Mac Lean - Armantos Tzanis

Armantos wrote: I am happy with the game and the win. I would say that the opening phase was equal. Then in the middlegame my opponent played better and slightly increased his advantage on the queenside.

However his last two moves were blunders and gave me an advantage to equalize the game and then a winning position. In summary, my opponent played better.

Emilian de Kievit - Pieter Visser

Emilian blikte terug op de partij: Het eerste wat mij op viel in de partij was dat zwart 3. Le7 speelde. Dit vond ik zelf wat passief aangezien het paard nog niet gepend stond. Wel zorgde dit ervoor dat Lg5 spelen niet meer interessant was en koos ik op zet 5 voor de sterke schuine lijn op f4. Op zet 6 speelde ik een slechte zet namelijk 6. Dc2. Dit was te snel omdat nu mijn pion op d4 onder druk kwam te staan (Beter was hier waarschijnlijk geweest om eerst Dd2 te spelen en daarna Td1 te spelen).

Zoals gezegd mijn pion op d4 kwam onder druk te staan doordat zwart 6. .. c5 speelde. Hier moest ik lang nadenken door de aantal mogelijkheden die er waren. Uiteindelijk koos ik er voor om de druk verder op te voeren door 7. Pb5 te spelen. Zwart speelde hierop 7. .. Le4 wat mij dwong de dame te spelen. Zwart kon vervolgens alleen 8. .. d6 spelen tegen de dreiging van mijn paard op c7. Nu kon ik de c-pion slaan en zwart kon alleen met de b-pion terug slaan. Ik hoopte hierdoor zwarts pionnenstructuur verder te ontwrichten. En nog meer druk op de zwarte d-pion te zetten.

Na de schaak op zet 10 van zwart stond ik weer voor een aantal keuzes. Ik had eenvoudig mijn loper kunnen terugspelen of wellicht het schaak met mijn dame moeten opheffen. Maar omdat ik de druk op de partij wilde houden, koos ik ervoor om 11. Pd2 te spelen. Dit zorgde er echter voor dat ik mijzelf in een wurggreep nam. Vervolgens ging ik in de denktank om uit deze wurggreep te komen en de druk om te zetten naar kwaliteitswinst. Dat zwart op zet 11. .. e5 speelde hielp hierbij om dit te kunnen voorbereiden. Mijn loper ging naar g5 en het enige wat nog in de weg stond was de penning door de zwarte dame.

Na wederom lang nadenken kwam ik tot de winnende oplossing door 13. Dc3 te spelen. Zwart moest hier heel lang nadenken maar kon niet anders dan de dames afruilen. Zwart probeerde nog aan de dans te ontsnappen te door Lc2 te spelen (Zelf zou ik voor Lg6 gegaan zijn daar deze dan nog best actief zou staan). Maar na 15. Tc1 La4 kon ik eindelijk kwaliteit winst verzilveren met 16. Pc7+. Zwart sputterde nog wat na. Mogelijk had ik op zet 19 al Tb1 moeten spelen om de tweede toren van zwart eerder af te ruilen. Ik koos ervoor om de pion op a2 op te offeren voor enkele ontwikkeling zetten. Waardoor op zet 22 alsnog de tweede toren van zwart werd afgeruild en zwart besloot op te geven. Kortom, het was een interessante en op sommige momenten een onnodig lastige partij. Hieronder is de hele partij na te spelen.

Hans Koedam - Kiebron Yohannes

Hans schreef: Zoals bijna iedereen binnen de RSB wel weet ben ik een Veresov ‘Lover’ maar bovenal een kenner door mijn studie en inmiddels ruime ervaring.

Het doel van deze opening is om met h4 en g4 de gerokeerde koningstelling van zwart te bestormen...

Hetgeen ook nu weer lukte.

Jonas Verdonschot - Bram de Knegt

Jonas mailde over de partij: ‘Kansen en missers, een terechte remise’. Afgelopen maandag een interessante partij gespeeld tegen Bram de Knegt. Wederom een Siciliaanse opening. Een theoretische opening waarvan ik mij steeds voorneem hier eens diep in te duiken... Tot dusver nog niet gedaan onder het mom van ‘een drukke baan’. Ik had het gevoel in de partij vooral veel te moeten verdedigen, maar wij beide bleken een aantal kansen gemist te hebben. Na de opening 1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 e6 speelde ik 6. a3 om zowel het paard als vooral de loper buiten te houden. Bram wees mij op een interessante alternatieve mogelijkheid, namelijk Pdb5 met verschillende opties vanuit deze variatie, maar voor de beginner een niet (door mij) overwogen keuze. Al vrij snel verloor ik de ruimte in het midden en werd ik verder teruggedrongen.

Na een paar foutjes en gemiste kansen van beide kanten en na de bescherming van de zwarte koning te hebben beschadigd zag ik wat ruimte. Mijn kansen ontstonden na 21. .. Kf8. Ik had verwacht dat de koning naar de h8 zou gaan met een risico van een toekomstige toren op g8. Met de lopers erbij een sterke aanval op mijn koning.

Echter met een koning op f8 was ik klaar voor een eigen aanval. Na 22. Pe4 Ke7 was daar dan een misser. Ik had gekeken naar de beste zet Dg7, maar wilde het paard niet verliezen. Dit gebeurde ook niet bleek achteraf, maar ik speelde Dg4 om druk te houden op f6. Na 23. Dh4 Db6 was er opnieuw een gemiste kans met 24. Pxf6 waarna de koning verder moest vluchten. Als de dame het paard zou slaan, zou hij zijn dame verliezen na 25. Txe5.

Na de lopers te hebben geruild (om de druk weg te halen op f2) verloor ik het aanvalsmomentum. Een beter zet was Tad1 die straks wordt gespeeld, maar te laat. Mijn dertigste zet was de laatste gemiste kans ... of beter gezegd het laatste echte leermoment van de partij. 30. c3 was beter geweest. De verdere partij, zeker tegen het einde, was volgens de computer exact gelijk. Een duidelijke remise. Ik wilde nog even door vanwege de pion op h4, maar nadat de zwarte koning zich daarvoor begaf was verder spelen niet meer zinvol. Voor beide kansen, missers maar terechte halve punten.

Shau-Ming Yuen - Cander Flanders

Shau-Ming vertelde: Ik had een zwakkere tegenstander verwacht na twee verliespartijen. Dat was in eerste instantie ook het geval maar er werd een nieuwe indeling gemaakt nadat iemand zich had afgemeld. Cander Flanders had ook maar half puntje na 2 partijen en we hadden allebei een overwinning nodig om terug in het toernooi te komen, dus deze partij beloofde wat!

Dat was het weer voor deze week! Kijk hier voor alle uitslagen en de stand van het Watertorentoernooi 2023.

Frank van Zutphen