15 Erasmianen hebben nu een mentor!

Enige tijd geleden hebben we een inventarisatie gemaakt of de leden van Erasmus behoefte hadden aan een mentor en of er Erasmianen waren die graag mentor wilden worden. In totaal hebben 17 Erasmianen aangegeven wel behoefte te hebben aan een mentor om tips en trick te ontvangen van ervaren clubschakers om hun schaakniveau naar een volgend niveau te brengen.

Bij 15 van de 17 is deze week het mentorschap gestart, voor de twee anderen gaat het mentorschap later dit jaar starten. Een erg leuk resultaat!

Met dank aan al onze mentoren (in alfabetische volgorde): Marvin Dekker, Ton Dulk, Jelle Engelberts, Leo de Jager, Jan de Korte, Jan-Kees Meyboom, Wim Posthumus, Pieter Sturm, Peter Torczynski, Stephan Tromer en Leo Verhoeven! De komende tijd gaan de 15 Erasmianen samen met hun mentor praktisch invulling geven aan het mentorschap en te zijner tijd gaan wij ook ervaringen en lessen delen.

Ondergetekende neemt de coördinatie van het mentorschap op zich. Mail naar penningmeester@sv-erasmus.nl voor vragen of meer informatie.

Ruurd Ouwehand