De vijftiende ronde telde 30 partijen. Deze ronde zal de geschiedenisboeken ingaan met wat eraan voorafging: een extra algemene ledenvergadering, ingelast om het benodigde quorum te kunnen halen voor het enige agendapunt: de nieuwe verenigingsstatuten.

Voorstel statutenwijziging aangenomen

Om 20.00 uur opende onze voorzitter Frank van Zutphen de algemene ledenvergadering. Na vaststelling van de notulen van de vorige vergadering werd het voorstel voor de wijziging van de statuten in stemming gebracht. Tijdens de ALV in augustus was het voorstel inhoudelijk al uitgebreid besproken, toen waren er alleen onvoldoende leden aanwezig op de ALV om het quorum te halen. Nu werd het benodigde quorum ruimschoots gehaald: 57 aanwezigen tekenden de presentielijst. Met 54 stemmen voor en 3 blanco stemmen werd het voorstel voor de nieuwe statuten aangenomen door de leden. Om 20.10 uur sloot onze voorzitter de vergadering en konden we gaan starten met ronde 15.

Feestavond maandag 18 december

Eens per jaar mogen we raar. Elkaar echt leren kennen. Lachen we met en om elkaar. Ook zo benieuwd wie achter dat peinzende masker tegenover of naast u schuilging? En wie uw clubgenoten eigenlijk zijn? Kom dan gezellig genieten van schaaksport en spel, strijd mee in en met uw groep voor de volle buit, maar vooral voor de leut. Doe mee en geniet mee op 18 december, de laatste clubavond van het jaar 2023. Uw feestcommissie is er klaar voor. Nu de slingers nog. Helpt u mee die op te hangen?

Verhuizing Max Euwe Centrum

Wat sinds 1986 hét schaakcentrum van ons land was, het Max Euwe Centrum (MEC) aan het Max Euweplein in Amsterdam, gaat noodzakelijkerwijs verhuizen. Gelukkig is het nieuwe onderkomen van het MEC niet ver weg. Sterker, het bevindt zich in hetzelfde pand.

Naar verwachting zal het geheel aan kosten van juridische bijstand, verhuizing en herinrichting zo’n 18 à 20.000 euro bedragen. Het MEC blijft daarvoor afhankelijk van bestaande en hopelijk ook nieuwe donateurs. Lees meer hierover op de Schaaksite.

Opvallend verenigingsnieuws uit de periode september – december 2023:

  • Onze vereniging maakte, onder aanvoering van Ruurd Ouwehand een gloedvolle start met het mentorschap.
  • We doen voor het eerst mee met drie teams in de KNSB competitie, onder leiding van de teamcaps Frank van Zutphen, Arno van Houten en Ruud Neumeijer
  • Ons eerste RSB-team staat fier aan kop in klasse 1B van de RSB en is op weg naar een niet onmogelijk kampioenschap, geleid door teamcaptain Martin Rensen.
  • Voor de derde keer deed Erasmus mee aan de Schaak-Off.
  • De jeugd heeft nu een echte interne competitie, waaraan onze jeugdleden en enthousiast deelnemen. De stand wordt op onze website bijgehouden.
  • De ALV ging op maandag 11 december akkoord met de nieuwe statuten, die nog door de notarius gaan worden vastgelegd.

En verder valt nog te vermelden dat …

  • … onze voorzitter Frank van Zutphen 10 nieuwe leden verwelkomde
  • … er inmiddels 83 leden meespelen in onze interne competitie en onze vereniging dus nog steeds groeit
  • … we vanaf september 15 rondes van onze interne competitie speelden, onder leiding van Arno van Houten en Jan Hoek van Dijke.

Inzendingen van onze leden:

Ook deze week weer verschillende leuke inzendingen van de leden met dank aan Karoly Kiss, Jeroen Landsheer, Jan Smit & Arjen Zuurmond.

Jan Smit – Cor van As

Jan schreef: In het grijze gebied tussen kwalificatie voor de B-groep of de C-groep jojo ik wat op en neer. Na mijn nederlaag in de 14e ronde tegen Martin Rensen moest ik winnen om in dat grijze gebied te blijven. Tegen Cor is dat nooit makkelijk, dat werd vanavond maar weer eens bewezen. Hieronder is de hele partij na te spelen inclusief commentaar!

Arjen Zuurmond - Gerrit Boer

Arjen deed verslag: Gerrit zette de partij degelijk op en de stelling bleef lang in evenwicht. Ik bleef lang zoeken naar een gaatje in de verdediging dat er niet was. Ik overspeelde hierbij bijna mijn hand en moest een pion inleveren. Mijn stelling was echter actiever en de dreiging van de ver opgerukte d-pion zorgde ervoor dat ik die pion ook vrij snel weer terug won.

Er resteerde een eindspel dat ik waarschijnlijk wel kon winnen, maar dat nog lastig genoeg was (zie stelling hiernaast). Loper tegen paard, met pionnen op beide vleugels. Daarnaast had ik een verre vrijpion. Genoeg ingrediënten om in ieder geval door te spelen. Gerrit speelde hier 43. .. h3. Prima zet en gelijk een valletje. Als ik de pion zou nemen of doorspelen, zou Pf3 volgen en kon wit opgeven. Na 44. Lc3 schoot Gerrit een bok met 44. .. hxg2. Na 45. Lxe5 was het in één klap uit. Wit nam op g2, hield de e-pion makkelijk tegen en de zwarte koning kon onmogelijk de a-pion en de h-pion tegenhouden.

Jeroen Landsheer - Jan de Korte

Jeroen mailde: In mijn partij speelde Jan een bekend motief met Lg5 in de Sveshnikov, maar in deze stelling pakte het heel slecht uit. In de theorie had wit al gerokeerd en dat bleek een cruciaal verschil. Na 1. .. Dxg5 2. Pc7+ Ke7 3. Pxa8 kwam mijn koning veilig te staan op f6 en mijn dame en loper maakten een snel einde aan de partij.

NB: Uw verslaggever merkte hierbij op: een theoretisch interessante partij. Ik denk dat Jan een variant van Carlsen volgde, na te spelen via YouTube:

Maar ja, als je in deze opening, met veel geforceerde varianten, even net iets anders speelt, kun je makkelijk onderuit gaan. Een rustige remise is er niet bij.

Alik Tchavelachvili - Karoly Kiss

Karoly was te sterk voor Alik, hieronder is de partij na te spelen met commentaar van Karoly.

Tot zover deze ronde. Op naar de twee spannendste ronden! Veel succes allemaal.

Kijk hier voor alle uitslagen en de stand van de voorronde van de interne competitie.

Jaap van Meerkerk