Veel verrassingen in tweede ronde

Ook in de tweede ronde werd nog ingedeeld op rating en dat zorgt er altijd voor dat de hoger gerate spelers worden ingedeeld tegen de wat lager gerate spelers. Het werd de hoger gerate spelers in deze tweede ronde echter niet gemakkelijk gemaakt.

Zegt rating tegenwoordig steeds minder? Of heeft een hogere rating een psychologische werking? Dat de spelers die in maart extra ratingpunten erbij hebben gekregen ook echt sterker zijn gaan spelen? 😉


Wim Posthumus maakte het Gert Timmerman aan bord 1 in ieder geval wel heel erg lastig in een enerverend tijdnoodduel waar Gert uiteindelijk toch aan het langste eind trok. Hans Ranft won in een knappe partij van jeugdtalent Oscar Koppenens. Sowieso was het niet de avond van de jeugdtalenten, want Menno van der Eerden was te sterk voor Marco de Koning. Ben Koppenens won ook tegen Marcel van der Linden en Marius Petrauskas was te sterk voor Eric Hill! Lees hun verslagen er ook op na, de eerste drie hebben ze een kort verslag van hun overwinning ingeleverd! Dus voor alle deelnemers, als je verrassend wint kan je een mailtje verwachten van Jaap of mij om jouw fraaie prestatie met de lezers van onze website te delen!

Voorlopige indeling vanaf zaterdag online

Met ingang van de derde ronde publiceren wij op vrijdagavond of zaterdagochtend de voorlopige indeling voor de volgende ronde. Zorg er dus voor dat je je tijdig afmeldt bij de wedstrijdleiding, dat kan via het mailadres competitieleider@sv-erasmus.nl of het mailadres watertorentoernooi@sv-erasmus.nl. Het is een voorlopige indeling (afmelden is mogelijk tot maandagavond 19.30) dus hou er rekening mee dat de indeling nog kan wijzigen.

Spektakelprijs

Na inzendingen van Emilian de Kieviet en Marvin Dekker ontvingen wij in de tweede ronde ook weer een fraaie inzending van Henk Ochtman voor de spektakelprijs. Heb jij zelf ook een spectaculaire partij gespeeld? Stuur je inzending dan in en maak kans op een extra prijs van € 50! Kijk hier voor alle informatie over de spektakelprijs en hoe je mee kan doen of hier voor alle inzendingen voor de spektakelprijs tot op heden.

Inzendingen deelnemers

En ook deze week klommen veel deelnemers weer in de pen om iedereen deelgenoot te maken van hun successen! Met dank aan Menno van der Eerden, Henk de Heer, Ben Koppenens, Jaap van Meerkerk, Karel de Neef, Henk Ochtman, Marius Petrauskas, Hans Ranft en Kees van Toor.

Leo de Jager – Henk Ochtman

Henk deed verslag en stuurde de partij ook in voor de spektakelprijs! De opening werd achteraf geclassificeerd als Oost Indisch door lichess.org. Waar deze vreemde openingsnaam vandaan komt is mij een raadsel. Het deed me denken aan de uitdrukking Oost-Indisch doof. Die uitdrukking heb ik nog even opgezocht op Onze Taal: ‘Waar deze uitdrukking vandaan komt, is niet helemaal duidelijk.’ De opstelling met Pf6 – g6 – Lg7 – d6 leek ook verdacht veel op Pirc, vooral nadat wit c4 achterwege liet maar het centrum bezette met d4 en e4. Het vervolg leek, vanwege het door zwart gespeelde aanvalsplan, vooral op klassiek KoningsIndisch. Dat aanvalsplan begon met Pc6 en de pionnenwals e5 – f5 – f4 – h6 – g5 – g4 – g3. Achteraf gezien was h6 misschien overbodig.

Wit had kort gerokeerd en bouwde een vesting op de koningsvleugel. Na het overleven van de koningsaanval zou het ruimtevoordeel van wit op de damevleugel beslissend kunnen zijn. Om de vesting van wit te slopen was een stukoffer de aangewezen weg, waarvoor zwart dan ook nog eens twee pionnen kreeg. Het werd een paardensprong naar g2 om de witte pionnenstructuur bij de wortel aan te pakken.

De computer beoordeelt de stelling vervolgens als ongeveer gelijk, maar het is voor de witte stukken een wandeling langs een ravijn. Na dameruil en kwaliteitswinst was het eindspel materieel uit balans met voor wit twee paarden en voor zwart een toren en de twee vrijpionnen op g3 en h6. Terwijl de witte paarden elkaar moesten verdedigen probeerde de witte koning de zwarte pionnen tegen te houden. De bijgevoegde partij eindigde met een fraai matmotief.

Oscar Koppenens - Hans Ranft

Hans vertelde: Op verzoek hierbij wat opmerkingen bij deze partij. Het Watertorentoernooi is een heel gezellig toernooi. Je moet ook echt op tijd zijn om nog mee te kunnen doen, Ik begreep dat de inschrijving na drie dagen al gesloten werd. In de tweede ronde kreeg ik als tegenstander Oscar Koppenens, die ik niet ken. Zijn rating was hoog genoeg! De Franse doorschuifvariant die op het bord kwam, gaf mij de gelegenheid al snel mijn slechte loper van c8 af te ruilen. Daarna ging het spel best een tijd gelijk op.

Na 15 zetten stond ik met de zet 15. .. f6 precies gelijk. 16. g4 was wat te enthousiast, waarna ik een klein voordeeltje kreeg. 19 Dd3 vond de computer ook wat te enthousiast. 19. Db3 was beter. Ondertussen had ik al veel tijd verbruikt, Oscar niet! Hierna kon ik mijn stukken actief opstellen en moest wit maar zien hoe hij het kleine nadeel weer kon wegwerken. Na wat heen en weer gespeeld te hebben heb ik blijkbaar de zet d3 een paar keer gemist. Niet gezien... Toen ontstond een gelijkstaand eindspel, waarna ik op zet 31 weer d3 had kunnen spelen. Die had ik wel gezien maar niet gespeeld.

Ondertussen was ik al in een behoorlijke tijdnood gekomen en had ik gelukkig 15 seconden per zet. Oscar had nog helemaal niet veel tijd verbruikt. Ik vreesde het ergste. Toen kon ik op zet 32 weer d3 spelen. Nu was het goed! Ik won een pion en zag het allemaal weer helemaal zitten. Op zet 34 blunderde Oscar met Pbd4.De volgende afwikkeling was gunstig voor mij. In tijdnood voor mij schijnt er nog een drie keer dezelfde stelling op het bord te hebben gestaan. Oscar claimde de remise ... maar wel een zet te laat. Op het moment dat hij claimde was een nieuwe stelling ontstaan, waarna mijn intussen opgerukte g-pion niet meer te stoppen was. Ik hoop dat ik de notatie zo juist heb weergegeven. Op mijn biljet was het een rommeltje geworden.

Jesus Canedo – Henk de Heer

Henk vertelde: Het is me een genoegen weer een keer mee te doen aan het prestigieuze Watertorentoernooi. Aangezien ik voor ronde 1 in eerste instantie op weg was naar de Meidoornsingel, kunt u nagaan dat het weer eventjes geleden was. In de tweede ronde speelde ik met zwart tegen Jesus Canedo, Er kwam een interessante Maroczy-achtige opstelling op het bord. Ik dacht daarvan onthouden te hebben dat er tenminste één stelling is, waarvan wordt gezegd: “wit heeft niet veel bereikt”. Namelijk, als je met zwart zo veel mogelijk stukken ruilt, de pion op a5 zet, de dame op b6 en een paard op c5. Kat in ’t bakkie, appeltje-eitje. Overal waar jij gaat, ga ik met jou mee, een kind kan de was doen!

Probleem met zo’n opmerking is (‘Schwarz hat ausgleich’ of ‘Black equalizes’) is dat de partij dan eigenlijk nog moet beginnen. En je moet wel een plan hebben. Na 12 zetten kwam de onderstaande stelling op het bord:

Martin Rensen – Jaap van Meerkerk

Jaap mailde: Mijn partij tegen Martin Rensen had een mooi einde, zeker ook spektakel. Ik kreeg na een Morra (11 zetten theorie) wat druk op de witte stelling en dreigde wit met een verzwakte koningsstelling op te zadelen of verlies van de kwaliteit, wat lastig te pareren was. Martin ging in de denktank en besloot vol op de aanval te gaan met Tc3, naar g3 en Dh6 (ik dacht: dat gaat nooit lukken en hees de vlag der overwinning al in gedachten).

Hij had echt ver gerekend en zag dat hij na een toren offer (Lxd1), nog een toren kon offeren (Txg6!) en toen zag ik het eeuwige schaak ook aankomen, waarna mijn gezicht op half zeven kwam te staan) om daarna Pd5xe7 te doen (waar mijn loper stond) met schaak en met Dxg6 Dh6 Dg6 eeuwig schaak te hebben.

Kees van Toor - Jesse de Jong

Kees stuurde zijn overwinning tegen Jesse in voor de spektakelprijs. Hieronder is de partij na te spelen.

Dick Straathof - Karel de Neef

Karel gaf een fraaie bloemlezing van de partij: Het begon al veelbelovend; met zwart tegen een gerenommeerde tegenstrever die altijd tot het bittere einde de strijd aangaat en remises met een grote boog poogt te omzeilen. Een kolfje naar mijn hand dus om een forse bierkaai te construeren. Nadat ik met Dick in de proloog de plezante gerstenat-verhalen van Gent had doorgenomen, welk festijn ik ongelukkigerwijze heb moeten missen, werd ik aan mijn rechterzijde onverhoeds mentaal gesteund door ons aller schaakvriend Johan van de Griend.

Johan tracht mij altijd middels een vrolijke kwinkslag en een dubieuze prelude op mijn schaakverrichtingen op scherp te stellen, hetgeen deze keer zijn vruchten zou afwerpen. Dick startte zoals altijd voortvarend met het beroeren van de koningspion naar het veld dat wordt aangeduid met e4, en om een lang verhaal kort te houden, ik kwam weldra in een van mijn favoriete varianten die in de 17e eeuw door de Franse operacomponist Philidor was ontplooid.

Het is een walhalla voor liefhebbers van stugge verdedigingslinies die met een keten van prikkeldraad en landmijnen trachten hun tegenstander, die de illusie heeft van een kansrijk klusje, in het uitzichtloze moeras te laten verzanden. En het geschiedde die avond, dat de zwarte strijdmacht telkens boog maar nimmer brak onder de vele aanvalsmanoeuvres die Dick op het bord uitvoerde. In het eindspel met wederzijds enkele pionnen en vier lopers kon ik ondanks forse tijdnood stand houden en besloten wij in alle stilte op het einde van deze avond de vredespijp te roken, terwijl de tot laat gebleven liefhebbers samenschoolden rond het bord van Gert en Wim die in een bloedstollende eindfase waren beland. Carpe Diem.

Menno van der Eerden - Marco de Koning

Menno stuurde een verslag in van het cruciale moment van de partij in het middenspel. Dat fragment is hieronder na te spelen.

Marcel van der Linden - Ben Koppenens

Ben blikte terug: Geen spektakel (vond ik), wel leuke partij. Ik probeer wel eens de lessen van mij zoon (Oscar, welbekend) te volgen maar volgens hem doe ik dat niet echt goed. Ik koos dus voor een (soort) Grunfeld. Er werd een paar keer op d5 geslagen en ik dacht wel: ik beweeg mijn dame echt te vaak, dat is meestal geen goed teken voor de verdere ontwikkeling van stukken. Met 10. .. Db5 wilde ik rokade voorkomen en wit bood een dameruil aan. Om een blunder van mijn dame te voorkomen leek me een ruil best een goede optie.

Na die vroege dameruil gingen we eigenlijk vrij voortvarend een eindspel in. Ik maak nog wel vaak de fout om (eigenwijs) niet te rokeren, maar in deze stelling leek het me wel te verantwoorden. Vanaf zet 18 zag ik kans een pion te winnen op de damevleugel; en ik ging alvast voorsorteren om uiteindelijk de pionnen aan die zijde te gaan pushen. Met 26. exf6 koos wit ervoor om alles echt open te gooien, en ik dacht eigenlijk wel aan winnen inmiddels. Achteraf gezien (lang leve Stockfish) waren de zetten van wit en zwart niet al te nauwkeurig, maar 26. .. Le5 leek me een goede keuze en dat pakte wel aardig uit. Ik gaf mezelf wel kansen met een witte koning die onbeschermd leek en twee aanvallende lopers. 35. Lh3 was echt een cadeautje, want na Td8+ won ik de toren en op dat moment hees wit de witte vlag. Volgende ronde hebben we een bye (Oscar mag naar het NK-C in Groningen) en wellicht moet ik daarna wel tegen Oscar?

Marius Petrauskas - Eric Hill

Marius mailde: De opening begon met 1. e4. Hierna beantwoordde zwart de opening van wit met de pionzet 1. .. c5. Wit vervolgde met de ontwikkeling van de loper naar c4 en het paard naar f3, terwijl zwart zijn paarden naar c6 en f6 speelde. Een interessant moment van ontwikkeling volgde na 3. d6 van zwart, waarop wit reageerde met 4. c3 om het centrum te versterken. Zwart speelde 4. Lg4 en wit ging verder met het versterken van de koningsvleugel met 6. 0-0 en 7. Lf4. Hieronder is de hele partij na te spelen.

Tot zover ronde 2, tot maandag 29 april voor ronde 3! Kijk hier voor alle uitslagen en de stand in het Watertorentoernooi 2024.

Frank van Zutphen