Vooraankondiging!

Bijna twee jaar geleden schreef ik over de ontstaansgeschiedenis van het openingenvademecum door Frits (Fritz) Roessel, een bijbel als het ware voor meerdere naoorlogse schaakgeneraties: Drs. F. Roessel: Openingen Vademecum en hoe dat tot stand kwam (slot?).

En nu heeft die bijna mysterieuze man ermee ingestemd mij te ontmoeten. Samen met GM Paul van der Sterren ga ik hem vrijdag as interviewen. We hebben twee uur gekregen. Een opwindend vooruitzicht.

Het verslag hiervan komt op onze prachtige website.

Wim Westerveld