De kracht van verbonden vrijpionnen

Dat is het thema voor aanstaande maandag. Te presenteren door Henk Ochtman, vermoedelijk rijkelijk voorzien van stukoffers. Dat wordt een leerzame en leuke avond. We beginnen zoals gebruikelijk om 20.00 uur.

Graag tot dan. Vriendelijke groet,

Leo Verhoeven