Het bestuur van schaakvereniging Erasmus bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:

Frank van Zutphen

Tel. 06 – 4142 4557

E-mail: voorzitter@sv-erasmus.nl

Secretaris:

Leo Verhoeven

Tel. 06 – 5125 3030

E-mail: secretaris@sv-erasmus.nl

Correspondentieadres: Straatweg 101, 3054 AB Rotterdam

Penningmeester:

Ruurd Ouwehand

Tel. 010 – 421 7435

E-mail: penningmeester@sv-erasmus.nl

Contributie: Te voldoen op rekening NL44 RABO 0113 8340 98 t.n.v. Schaakvereniging Erasmus, Rotterdam.

Wedstrijdleider extern:

Paul Wilhelm

Tel. 0181 – 849702

E-mail: wedstrijdleider@sv-erasmus.nl

Wedstrijdleider intern:

Arno van Houten

Tel. 06 – 4123 7430

E-mail: competitieleider@sv-erasmus.nl

Afzeggingen per mail (tot zondag 22.00 uur) of mobiele telefoon (tot maandag 19:30 uur). Afmeldingen via mail worden altijd bevestigd.

Jeugdleider:

Peter Ruimschoot

Tel. 06 – 1236 5421

E-mail: jeugdleider@sv-erasmus.nl

Afmelden jeugdleden voor clubavond via afmeldenjeugd@sv-erasmus.nl

Algemeen bestuurslid:

Jaap van Meerkerk

Tel. 06 – 2421 3858

E-mail: jaapvanmeerkerk@sv-erasmus.nl