Voor plaatsing op de website

Sinds enige tijd is het mogelijk om online partijen na te spelen op de website. Zie bijvoorbeeld het artikel “News flash uit Wijk aan Zee” van Olivier Vrolijk of het artikel “Laatste nieuws uit Wijk aan Zee” van Pim Kleinjan.

Het is de bedoeling om dit verder uit de breiden. Dus heeft u zelf een interessante partij gespeeld? Stuur deze dan in naar de webmaster (e-mail: webmaster@sv-erasmus.nl) met een kort begeleid schrijven.

Dan kan deze partij geplaatst worden op onze website en ook nagespeeld door de andere leden en bezoekers. Belangrijk is dat deze partij zelf in het zogenaamde pgn-formaat wordt toegestuurd. In het menu is de optie ‘Partijen’ te vinden met daaronder onder meer het submenu ‘Handleiding aanleveren partijen’.

Hoe partijen in pgn-formaat op te slaan? Hieronder volgt een korte handleiding.

In Fritz is het mogelijk om partijen na te spelen en om deze op te slaan in pgn-formaat. Aangezien de manier waarop dit gedaan moet worden (en dit het snelste kan) verschilt per versie, wordt hier niet nader op ingegaan. Check hiervoor de help files van Fritz zelf.

1. Een eenvoudig en gratis programma om schaakpartijen in pgn-formaat om te zetten is ChessPad.

Deze kan gedownload worden op http://www.wmlsoftware.com/chesspad.html.

2. Open het programma en speel vervolgens de partij na.

Het is hierbij ook mogelijk om varianten te laten zien, door deze eenvoudigweg na te spelen op de computer.

Daarnaast is het ook mogelijk om opmerkingen toe te voegen voor en na zetten. Dat kan door in het menu ‘Position‘ te kiezen voor de optie ‘Comment After…‘ of ‘Comment Before…‘.

Het toevoegen van algemene informatie over de partij (spelers, datum, toernooi of competitie, enzovoorts) kan gedaan worden via menu ‘Game‘ en de optie ‘Info‘.

Tot slot is het ook mogelijk om niet vanuit de beginstand een partij te laten zien, maar om deze vanuit een bepaalde stelling te laten zien. Dat kan door in het menu ‘Position‘ te kiezen voor de optie ‘Setup‘. Vervolgens kunnen de stukken op de juiste plaats op het schaakbord worden geplaatst.

3. Als de partij is nagespeeld en voorzien van relevante opmerkingen en algemene informatie, dan kan deze worden opgeslagen.

Dat kan door in het menu ‘Game‘ te kiezen voor de optie ‘Save‘.

Er komt dan een pop-up scherm met als titel ‘Openen‘.

Vervolgens kan de juiste plek worden geselecteerd, waar het bestand opgeslagen moet worden.

In het veld ‘Bestandsnaam‘ kan de gewenste naam voor het bestand worden ingegeven.

Let er op, dat bij ‘Bestandstypen‘ de optie op ‘PGN-file (*.pgn)‘ staat.

Klik vervolgens op ‘Openen‘ en het bestand is opgeslagen. Het is dus enigszins verwarrend, maar er moet op ‘Openen‘ worden geklikt om het bestand op te slaan.

4. Stuur het zojuist opgeslagen pgn-bestand naar de webmaster (e-mail: webmaster@sv-erasmus.nl).

Met bij voorkeur een kort verhaaltje erbij over de betreffende partij en/of de competitiewedstrijd of het toernooi, waar de partij gespeeld is. Het verhaal en de bijbehorende partij worden dan zo snel mogelijk geplaatst op de website.