Schaakvereniging Erasmus is pas op 5 september 2005 opgericht. Toch hebben we een lange geschiedenis. We zetten namelijk de activiteiten voort van de schaakverenigingen NRSG Wilhelm Steinitz, SV Schiebroek / Westen Regina en SV Hillegersberg. De allereerste voorloper van Erasmus (Nieuwe Rotterdamse Schaakvereniging/NRSV) is al opgericht in 1894!

Speelavond en speelzaal

We spelen op maandagavond in het Huis van de Wijk Arcadia op de Apollostraat 211A in Rotterdam. De speelzaal is telefonisch te bereiken via 06 – 4123 7430. De zaal is vanaf 18.30 uur open. De jeugd speelt van 18.45 uur tot 19.45 uur. De partijen voor senioren beginnen om 20.00 uur.

Het seizoen loopt van september tot en met juni. Het volledige jaarprogramma voor het komende seizoen is te vinden onder de agenda. Deze wordt altijd direct na de ALV (laatste week van augustus) geactualiseerd. Het seizoen begint op normaal gesproken dan op de eerste maandag van september.

Interne competitie

Aan de interne competitie nemen wekelijks ongeveer 50 tot 60 leden deel. De competitie wordt gespeeld volgens het Zwitserse systeem. Hierdoor kom je zoveel mogelijk spelers van eigen sterkte tegen. En hierdoor is het ook goed mogelijk om later in het seizoen in te stromen. Het is ook niet noodzakelijk iedere week te komen.

Na een voorronde van 17 of 18 ronden wordt het seizoen afgesloten in drie finalegroepen op basis van de stand na 17 of 18 ronden. De sterkste 8 spelers spelen een halve competitie in de A-groep, de nummers 9 tot en met 16 een halve competitie in de B-groep en de overige spelers spelen in de C-groep volgens het Zwitserse systeem.

Externe competitie

We spelen met drie teams in de competitie van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en vijf teams in de competitie van de Rotterdamse Schaakbond. Wij streven ernaar dat iedereen die dat wil ook externe wedstrijden kan spelen. Maar dat kunnen we niet voor iedereen garanderen, omdat we uiteraard alleen met volledige teams mee doen.

Speciale avonden

Ongeveer vier tot vijf keer per jaar is er een speciale avond. Dat zijn avonden waarop het sinterklaastoernooi of kersttoernooi, het rapidkampioenschap en het snelschaakkampioenschap worden gespeeld.

Open rapidtoernooi

Sinds enkele jaren organiseren we in het voorjaar op een zaterdag een open rapidtoernooi (zeven speelronden, Zwitsers systeem). Daaraan doen sterke spelers mee, soms van ver buiten de regio. Ook voor de minder sterke spelers is het een leuk toernooi. Door de grootte van de groep kom je na een paar ronden altijd spelers van min of meer je eigen niveau tegen. Leden van SV Erasmus zijn uiteraard geen inschrijfgeld verschuldigd.

Watertorentoernooi

Aan het einde van het seizoen organiseren wij ieder jaar het Watertorentoernooi. Dit toernooi over zeven ronden bestaat al vele jaren en staat ook open voor niet-leden. Aan dit toernooi doen altijd vele sterke spelers mee uit de regio. Er zijn aanzienlijk geldprijzen te verdienen. Leden van SV Erasmus kunnen gratis deelnemen aan het Watertorentoernooi.

Zomerschaak

In de maanden juli en augustus zijn er geen reguliere speelavonden, Erasmus organiseert in de zomermaanden tweewekelijks het zomeravondschaak. Tijdens deze avonden wordt altijd eerst op een laagdrempelige manier een bepaald thema behandeld (zoals openingen, eindspelen, psychologie van het schaken). Daarna wordt er altijd nog vrij gespeeld.

Contributie

Voor seniorleden bedraagt de contributie € 100 voor een heel seizoen. Dubbelleden (leden die ook lid zijn bij een andere vereniging) betalen € 60 contributie per jaar. Alle informatie over de contributie is ook te vinden in het contributiereglement.

Met Rotterdampas € 25 korting op contributie

Erasmus werkt samen met de Rotterdampas. Deze samenwerking betekent dat Erasmus houders van een Rotterdampas een korting van € 25 geeft op de jaarcontributie.

Je betaalt dan niet € 100, maar slechts € 75 om een jaar lang lid te zijn van Erasmus. Dubbelleden betalen geen € 60 per jaar, maar slechts het bedrag van € 35 om een jaar lang ook lid van Erasmus te kunnen zijn! Dat is minder dan € 1,- per speelavond!!

Hoe werkt het?

Stuur een email aan de penningmeester – penningmeester@sv-erasmus.nl – met daarin jouw Rotterdampasnummer (te vinden op de Rotterdampas) en jouw bankrekeningnummer. Met de Rotterdampas van 2023 krijg je een korting op de jaarcontributie van 2023/2024.

Doe dit wel ruim voor 28 februari 2024. Anders is het voor ons niet meer meer mogelijk om de korting te verwerken. Het bedrag van € 25 krijg je dan zo snel mogelijk teruggestort op jouw bankrekening. Enige beperking is dat iedere Rotterdampashouder slechts één keer per jaar gebruik kan maken van de kortingsregeling. En de Rotterdampaskorting geldt alleen voor leden van 6 jaar en ouder (dat is een voorwaarde van de Rotterdampas organisatie).

Opzeggen lidmaatschap

Wanneer formeel uiterlijk opzeggen

Op grond van artikel 5, eerste lid, onderdeel b, van onze statuten kan iemand het lidmaatschap alleen opzeggen met ingang van het komende verenigingsjaar en dient dat schriftelijk te geschieden uiterlijk vier weken voor de aanvang daarvan. Anders loopt het lidmaatschap een jaar door. Ons verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaraanvolgend.

Een opzegging voor het lidmaatschap voor het seizoen 2023-2024 moet dus uiterlijk 2 juni 2023 schriftelijk (daaronder wordt ook email verstaan) bij de secretaris worden gedaan. Het emailadres van de secretaris is secretaris@sv-erasmus.nl.

Met beleid

We hebben op de oprichtingsvergadering van onze vereniging overigens toegezegd hiermee met beleid om te gaan. Als iemand zijn lidmaatschap wil opzeggen omdat hij naar een plaats ver buiten Rotterdam verhuist, plegen we dat verzoek in te willigen en alleen een tijdsevenredig deel van de contributie in rekening te brengen.

Neem bij twijfel desgewenst contact op om hierover zekerheid te krijgen: ook degenen die verhuizen behouden we graag zo lang mogelijk als lid van onze vereniging!

Veilige sportomgeving

Schaakvereniging Erasmus vindt een veilige, betrouwbare en sportieve omgeving belangrijk, zodat iedereen op zijn of haar eigen manier kan genieten van de schaaksport en het schaakaanbod van Erasmus.

Klik hier voor het beleid van Erasmus voor een veilige sportomgeving voor volwassenen en het beleid van Erasmus voor een veilige sportomgeving voor de jeugd.

Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten en het huishoudelijk reglement van Erasmus zijn hier ook te vinden.

Klik hier voor de statuten van SV Erasmus en hier voor het huishoudelijk reglement van SV Erasmus.

Privacy statement

Schaakvereniging Erasmus gaat op een zorgvuldige manier om met de privacy van haar leden, deelnemers aan toernooien en andere stakeholders in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Klik hier voor het actuele privacy statement van Schaakvereniging Erasmus.