Nadere uitwerking bij SV Erasmus

Wij zijn weer gestart met schaken in onze speelzaal, het Huis van de Wijk Arcadia. Vanwege het coronavirus zijn er op dit moment wel beperkingen, waar wij als schaakvereniging rekening mee moeten houden.

Schaakvereniging Erasmus handelt daarbij in lijn met de algemene regels en protocollen van de Rijksoverheid, NOC*NSF, de KNSB, Rotterdam SportSupport en het Huis van de Wijk Arcadia. Hierna staat een nadere toelichting.

Hebt u klachten, blijf thuis

De allerbelangrijkste regel is: ‘Hebt u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen. Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.’

U blijft thuis als het antwoord op één van de vragen op de checklist (zie de checklist hiernaast) met ja wordt beantwoord. Bij aankomst in de speelzaal wordt u gevraagd of u geen klachten heeft die zijn opgenomen in de checklist gezondheid binnensport. Indien één van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan bent u niet welkom.

Wij zijn hier heel consequent in en wees daar zelf ook consequent in, anders besmet u mogelijk uw clubgenoten bij Erasmus.

Houdt 1,5 meter afstand

Een tweede belangrijke regel tijdens de speelavond is, dat iedereen 1,5 meter afstand houdt tot de andere aanwezigen.

Trainingen en onderlinge partijen zijn gewoon mogelijk. De bekende regel van 1,5 meter afstand houden blijft ook zoveel mogelijk tijdens de partij gelden, en uiteraard ook voorafgaand of na afloop van de partij.

Spelers hangen niet over het bord, als een speler niet aan zet is neemt hij 1,5 meter afstand tot zijn tegenstander. In tijdnood mogen spelers kortdurend binnen 1,5 meter van elkaar blijven.

Alle schaakborden, tafels en stoelen zijn zo opgesteld dat de 1,5 meter afstand gehouden kan worden. In de speelzaal zijn voorzieningen, looplijnen en informatie aangebracht waardoor het goed mogelijk is om de 1,5 meter afstand te houden. De bar is open, ook daar houdt u 1,5 meter afstand.

Ventilatie in de speelzaal

Met het Huis van de Wijk Arcadia zijn afspraken gemaakt over een goede ventilatie van de speelzaal. Zo worden de ramen voor en tijdens de speelavond open gezet (neem voor de zekerheid een extra trui of vest mee).

Daarnaast zijn er in de speelzaal twee extra luchtreinigers opgesteld (ProAirTech ZX 9000 voorzien van 4 filters en een cluster ionisator om de lucht te zuiveren).

Hygiënemaatregelen in de speelzaal

Bij binnenkomst in de speelzaal wast u eerst uw handen met desinfecterende zeep. Desinfecterende zeep en desinfectiemiddelen worden beschikbaar gesteld door het Huis van de Wijk Arcadia en schaakvereniging Erasmus.

U schudt voor en na de partij geen handen.

Maak zelf de afweging om wel of niet te komen

Alle leden van Erasmus moeten zelf een zorgvuldige afweging maken om wel of niet naar de speelavond te komen.  Als vereniging handelen we in lijn met onder meer het protocol van de KNSB. De KNSB heeft in haar protocol ook bijvoorbeeld extra voorzieningen als optie genoemd zoals mondkapjes of spatschermen. Dergelijke extra voorzieningen achten wij niet nodig als iedereen zich aan de overige afspraken houdt.

Toeschouwers zijn welkom

Het is ook mogelijk om niet zelf mee te spelen, maar om een kijkje te komen nemen. Dat uiteraard alleen indien u geen klachten heeft. En ook in dat geval houdt u uiteraard 1,5 meter afstand tot de anderen.

Vragen? Neem contact op met de corona-coördinator

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de corona-coördinatoren Frank van Zutphen (voorzitter@sv-erasmus.nl) of Peter Ruimschoot (jeugdleider@sv-erasmus.nl).