Nadere uitwerking bij SV Erasmus

Wij zijn weer gestart met schaken in onze speelzaal, het Huis van de Wijk Arcadia. Vanwege het coronavirus zijn er op dit moment wel beperkingen, waar wij als schaakvereniging rekening mee moeten houden.

Schaakvereniging Erasmus handelt daarbij in lijn met de algemene regels en protocollen van de Rijksoverheid, NOC*NSF, de KNSB, Rotterdam SportSupport en het Huis van de Wijk Arcadia. Hierna staat een nadere toelichting.

Hebt u klachten, blijf thuis

De allerbelangrijkste regel is: ‘Hebt u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen. Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.’

U blijft thuis als het antwoord op één van de vragen op de checklist (zie de checklist hiernaast) met ja wordt beantwoord. Bij aankomst in de speelzaal wordt u gevraagd of u geen klachten heeft die zijn opgenomen in de checklist gezondheid binnensport. Indien één van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan bent u niet welkom.

Wij zijn hier heel consequent in en wees daar zelf ook consequent in, anders besmet u mogelijk uw clubgenoten bij Erasmus.

Coronatoegangsbewijs

Het coronatoegangsbewijs (CTB) is vanaf 6 november 2021 verplicht voor georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessen, voetbal, zwemmen. Dit geldt voor sporters en publiek in alle binnensportlocaties. Ook schaakactiviteiten vallen onder deze verplichting.

Georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar zijn uitgezonderd van het gebruik van het coronatoegangsbewijs. Ouders die aanwezig zijn bij een sportmoment, gelden als toeschouwer en moeten wel een coronatoegangsbewijs laten zien.

Om ongeveer een half uur voor de wedstrijden staat er voor de ingang van de zaal iemand klaar om je CTB te controleren. Ook als je de vorige keer je CTB al hebt laten zien. We mogen daar geen lijst van maken. De meesten van ons zijn al met het CTB vertrouwd. Voor degenen die dat bewijs nog niet hebben: kijk op de site coronacheck.nl. Het CTB kan met de daar genoemde app op de telefoon worden gezet. Maar kan ook worden uitgeprint. Allebei (telefoon en papier) ook mogelijk. Dan heb je een print achter de hand voor het onverhoopte geval dat je telefoon het laat afweten.

Houdt 1,5 meter afstand

Een belangrijk advies tijdens de speelavond is om 1,5 meter afstand te houden tot de andere aanwezigen.

Trainingen en onderlinge partijen zijn gewoon mogelijk. Er moet 1,5 meter afstand aan het bord aangehouden worden.

Alle schaakborden, tafels en stoelen zijn zo opgesteld dat de 1,5 meter afstand gehouden kan worden. In de speelzaal zijn voorzieningen, looplijnen en informatie aangebracht waardoor het goed mogelijk is om de 1,5 meter afstand te houden.

Gebruik mondkapjes

In ruimten waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen. Als men achter het schaakbord zit, is men niet verplicht om een mondkapje te dragen.

Ventilatie in de speelzaal

Met het Huis van de Wijk Arcadia zijn afspraken gemaakt over een goede ventilatie van de speelzaal. Zo worden de ramen voor en tijdens de speelavond open gezet (neem voor de zekerheid een extra trui of vest mee).

Daarnaast zijn er in de speelzaal twee extra luchtreinigers opgesteld (ProAirTech ZX 9000 voorzien van 4 filters en een cluster ionisator om de lucht te zuiveren).

Hygiënemaatregelen in de speelzaal

Bij binnenkomst in de speelzaal wast u eerst uw handen met desinfecterende zeep. Desinfecterende zeep en desinfectiemiddelen worden beschikbaar gesteld door het Huis van de Wijk Arcadia en schaakvereniging Erasmus.

U schudt voor en na de partij geen handen.

Maak zelf de afweging om wel of niet te komen

Alle leden van Erasmus moeten zelf een zorgvuldige afweging maken om wel of niet naar de speelavond te komen. Als vereniging handelen we in lijn met onder meer het protocol van de KNSB. De KNSB heeft in haar protocol ook bijvoorbeeld extra voorzieningen als optie genoemd zoals spatschermen of 2 borden naast elkaar met een klok ertussen. Dergelijke extra voorzieningen achten wij niet nodig als iedereen zich aan de overige afspraken houdt.

Vragen? Neem contact op met de corona-coördinator

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de corona-coördinatoren Frank van Zutphen (voorzitter@sv-erasmus.nl) of Peter Ruimschoot (jeugdleider@sv-erasmus.nl).