Het eerste van Erasmus slaat een jaar over (met behoud van rechten)