Schaakvereniging Erasmus vindt een veilige, betrouwbare en sportieve omgeving belangrijk, zodat iedereen op zijn of haar eigen manier kan genieten van de schaaksport en het schaakaanbod van Erasmus.

Het beleid van schaakvereniging Erasmus voor realisatie van een veilige, betrouwbare en sportieve omgeving bestaat uit de volgende componenten:

 • Lessen worden gegeven in de speelzaal.
 • Begeleiders werken conform de gedragsregels (opgesteld door NOC*NSF).
 • Begeleiders die met jeugd werken hebben een VOG.
 • De vereniging heeft een vertrouwenspersoon.
 • Terugkerende aandacht voor gedragsregels en vertrouwenspersoon.

Lessen worden gegeven in de speelzaal

De kinderen krijgen in beginsel alleen in groepjes les in de speelzaal waar ouders of verzorgers aanwezig kunnen zijn. Mocht les of een examen in een afzonderlijke ruimte in de speellocatie noodzakelijk zijn, dan staat de deur van die ruimte open. Er wordt voor gezorgd dat een kind niet alleen is met een begeleider.

Begeleiders werken conform de gedragsregels (opgesteld door NOC*NSF)

Begeleiders werken conform de gedragsregels opgesteld door NOC*NSF. De gedragsregels bij Erasmus zijn gelijk aan de gedragsregels zoals opgesteld door NOC*NSF ondanks dat verschillende gedragsregels niet van toepassing zijn op de schaaksport en/of schaakvereniging Erasmus.

Voor realisatie van een succesvolle naleving van de gedragsregels zijn daarnaast de volgende afspraken gemaakt:

 • Begeleiders ontvangen voor de start van hun begeleiding een kopie van de gedragsregels.
 • Ouders/verzorgers van nieuwe jeugdleden worden ge├»nformeerd over de gedragsregels van begeleiders.
 • Ouders/verzorgers van alle jeugdleden ontvangen aan het begin van ieder seizoen informatie over de gedragsregels van begeleiders
 • Een papieren versie van de gedragsregels en het beleid voor een veilige sportomgeving zijn beschikbaar in de speelzaal.
 • Een digitale versie van de gedragsregels en het beleid voor een veilige sportomgeving zijn beschikbaar op de website van de vereniging (https://www.sv-erasmus.nl/veilige-sportomgeving-jeugd).
 • Jaarlijks wordt bij de eerste bespreking van de jeugdcommissie aandacht besteed aan de gedragsregels.

Begeleiders die met jeugd werken hebben een VOG

De begeleiders die met jeugd werken hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) waarin staat dat er van de kant van Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid) geen bezwaren zijn tegen vrijwilligerswerk bij schaakvereniging Erasmus met betrekking tot de zorg voor minderjarigen (profiel 84).

De vereniging heeft een vertrouwenspersoon

Schaakvereniging Erasmus is aangesloten bij de Rotterdamse Schaakbond (RSB). De RSB heeft Jessica Verhagen als vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersoon is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Ook leden van Erasmus kunnen contact met haar opnemen indien zij daar behoefte aan hebben.

De vertrouwenspersoon van de RSB (Jessica Verhagen) is te bereiken via 06 – 5392 6843 of via vertrouwenspersoon@r-s-b.nl.

Terugkerende aandacht voor gedragsregels en vertrouwenspersoon

Om ervoor zorg te dragen dat er voldoende permanente aandacht is voor de gedragsregels en de vertrouwenspersoon zijn daarnaast de volgende afspraken gemaakt:

 • Bij de informatievoorziening aan nieuwe leden wordt informatie over de gedragsregels van begeleiders en de vertrouwenspersoon toegevoegd.
 • Bij de vergaderstukken voor de jaarlijkse ALV wordt informatie over de gedragsregels van begeleiders en de vertrouwenspersoon toegevoegd.