Schaakvereniging Erasmus vindt een veilige, betrouwbare en sportieve omgeving belangrijk, zodat iedereen op zijn of haar eigen manier kan genieten van de schaaksport en het schaakaanbod van Erasmus.

Daarom werkt Schaakvereniging Erasmus met de volgende afspraken:

  • Schaakvereniging Erasmus hanteert voor begeleiders van de jeugd de gedragsregels, zoals die door het NOC*NSF zijn opgesteld, de Gedragscode.
  • Onze vrijwilligers die met jeugd werken verklaren dat zij kennis hebben genomen van deze regels
  • Voor de vrijwilligers die met jeugd werken wordt een VOG aangevraagd

Vertrouwenspersoon

Schaakvereniging Erasmus is aangesloten bij de Rotterdamse Schaakbond (RSB). De RSB heeft Jessica Verhagen als vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersoon is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Ook leden van Erasmus kunnen contact met haar opnemen indien zij daar behoefte aan hebben.

De vertrouwenspersoon van de RSB (Jessica Verhagen) is te bereiken via 06 – 5392 6843 of via vertrouwenspersoon@r-s-b.nl.