Schaakvereniging Erasmus vindt een veilige, betrouwbare en sportieve omgeving belangrijk, zodat iedereen op zijn of haar eigen manier kan genieten van de schaaksport en het schaakaanbod van Erasmus.

Het beleid van schaakvereniging Erasmus voor realisatie van een veilige, betrouwbare en sportieve omgeving bestaat uit de volgende componenten:

  • Bestuursleden werken conform de gedragscode voor bestuurders.
  • De vereniging heeft een vertrouwenspersoon.
  • Terugkerende aandacht voor gedragsregels en vertrouwenspersoon.
  • Voor de jeugd zijn er specifieke en aanvullende gedragsregels voor een veilige sportomgeving, zie https://www.sv-erasmus.nl/veilige-sportomgeving-jeugd/ voor meer informatie.

Bestuursleden werken conform de gedragscode voor bestuurders

Bestuursleden werken conform de gedragscode voor bestuurders. De gedragscode voor bestuurders is gebaseerd op de gedragsregels zoals opgesteld door NOC*NSF.

Voor realisatie van een succesvolle naleving van de gedragscode zijn daarnaast de volgende afspraken gemaakt:

  • Bestuursleden ontvangen voor de start van hun bestuursfunctie een kopie van de gedragsregels.
  • Een papieren versie van de gedragsregels en het beleid voor een veilige sportomgeving zijn beschikbaar in de speelzaal.
  • Een digitale versie van de gedragsregels en het beleid voor een veilige sportomgeving zijn beschikbaar op de website van de vereniging (https://www.sv-erasmus.nl/veilige-sportomgeving).

De vereniging heeft een vertrouwenspersoon

Schaakvereniging Erasmus is aangesloten bij de Rotterdamse Schaakbond (RSB). De RSB heeft Jessica Verhagen als vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersoon is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Ook leden van Erasmus kunnen contact met haar opnemen indien zij daar behoefte aan hebben.

De vertrouwenspersoon van de RSB (Jessica Verhagen) is te bereiken via 06 – 5392 6843 of via vertrouwenspersoon@r-s-b.nl.

Terugkerende aandacht voor gedragsregels en vertrouwenspersoon

Om ervoor zorg te dragen dat er voldoende permanente aandacht is voor de gedragsregels en de vertrouwenspersoon zijn daarnaast de volgende afspraken gemaakt:

  • Bij de informatievoorziening aan nieuwe leden wordt informatie over de gedragsregels van bestuursleden en de vertrouwenspersoon toegevoegd.
  • Bij de vergaderstukken voor de jaarlijkse ALV wordt informatie over de gedragsregels van bestuursleden en de vertrouwenspersoon toegevoegd.